Reklama
 
Blog | Jan Pudlák

Církevní restituce, alelujá

 Co bylo ukradeno, má být vráceno. Komu ukradeno? Kdy a kým? A kdo to má vrátit? Co je spravedlivé a na co má církev morální právo? - Jak se vyznáte v těchto otázkách, si můžete vyzkoušet na našem zábavném kvízu na nedělní odpoledne.

TEST

 

Reklama

1. Kdo ukradl to, co má být vráceno?

a)  Tataři

b)  protestanti

c)  Hitler

d)  ateisti

e)  Napoleon

f)  komunisti

g)  Josef II.

h)  Masaryk

i)  Beneš

j)  katolická církev

k)  Švédi

l)   husiti

m)  Lucifer

n)  Jan Hus

 

Správná odpověď:

Tak vidíme, že už první otázka je zapeklitá. Všichni kradli, všechno by se mohlo vracet.
Možná vás zarazily tři odpovědi. Odpověď n) „Jan Hus“ – nevěříte, že by něco ukradl? Inu, vy nevěříte, ale v zásadě proč ne? Byl to přece kacíř. Škodil katolické církvi svým kázáním, mohl škodit i jinak.

Odpověď m) „Lucifer“ – že žádný Lucifer neexistuje? Pozor! Mohla by to být urážka církve a náboženského cítění věřících. Nemusíte rovnou věřit v peklo a ďábly, ale musíte alespoň připouštět, že by to mohlo existovat. Nanejvýš můžete tvrdit, že tato otázka není definitivně rozhodnuta. Nebo že jde o otázku, kterou nemůže rozhodnout věda.

Odpověď j) „katolická církev“ – ta je přece ta poškozená, která má majetek dostat, říkáte si, tak proč je uvedena mezi těmi, co kradli? Inu, je to choulostivá otázka. Tady by bylo třeba pracovat přímo s hodnověrnými zdroji, s historickými dokumenty, které dokládají, že kradla i církev, nebo kradli její představitelé, včetně papežů. A takové dokumenty by se našly. Doložily by, že cirkev zažívala přímo orgie krádeží v období inkvizice ve Španělsku, kde si vybírala bohaté křesťany židovského původu a obviňovala je z kacířství a čarodejnictví s tím, že jim zabavený majetek panovník přidělí církvi. Pochopitelně, až po upálení dotyčného původního majitele.

Ve středověku byla církev jedním z nejmocnějších feudálních subjektů. Vlastnila pozemky a právo využívat nevolníky na jejich obdělávání. Vybírala od venkovského obyvatelstva desátek – desetinu úrody. Obojí je krádež.  Ostatně – jak jinak by církev nashromáždila svůj obrovský majetek? Ano, pokud vaši předkové nebyli šlechtici, kupci nebo
duchovní, pravděpodobně byli po staletí vykořisťováni církví – pracovali pro ni zadarmo a odevzdávali desetinu úrody. Vaši středověcí předkové jsou již mrtví, ale kouzlo restitucí je právě v tom, že majetek je vrácen jejich potomkům.
Neměli byste dostat od církve, co bylo ukradeno?

No ale vy jste jistě zaškrtli jedinou správnou odpověď: f) komunisti. Ano, ostatní se nevrací. Jen to, co ukradli komunisti. Co ukradl Josef II., Napoleon, Masaryk nebo sama katolická církev, to se vracet nebude.

 

2. Kdo má vrátit, co bylo ukradeno?

a)  ten, kdo to ukradl

b)  komunisti

c)  kapitalisti

d)  věřící

e)  ateisti

f)  katolíci

g)  protestanti

h)  ti, co ukradený majetek drží

i)  ti, co volili komunisty v r. 1946

j)  ti, co nic neukradli

 

Správná odpověď:

Zase, zamotaná otázka. Tak především musíme vyloučit ty, co už nežijí – ti už nic nevrátí. Věcný majetek, movitý i nemovitý, byl zčásti církvi vrácen v 90. letech, a současný zákon počítá s vrácením pozemků za 75 miliard korun, v dnešních cenách. Pokud pozemky vlastní stát, byla by v tom jistá logika: stát vzal, stát vrátí.

Jenže zákon počítá dále s peněžním plněním 59 miliard korun za majetek, který už neexistuje, a kromě toho s příspěvkem na platy duchovních po dobu příštích 17 let (!), tři roky 1,4 miliardy ročně, každý další rok se podpora bude o pět procent snižovat.  Za 17 let to dělá dalších 16,45 mld v penězích. Dohromady přes 75 miliard korun v hotovosti.  Čili, jak říkává náš vrchní v 11 hodin večer: „Bude se platit, pánové!“. A otázka zní, kdo má platit.

Někdo možná zaškrtnul „b) komunisti“. Ano, to by mohla být správná odpověď. Komunisti vzali, komunisti zaplatí. Je tu kontinuita církve, je tu i kontinuita politické strany. Ale nemají dost peněz. Takže nic.

Ostatní odpovědi vám asi nedávají moc smysl. Co je tedy správně? Je to j) „ti, co nic neukradli“, dnešní a budoucí daňoví poplatníci. Bude to od nich vybráno na daních a předáno církvi. Daňoví poplatníci, co tenkrát ani nebyli na světě a nemůžou za tehdejší události. Ti nejmladší ani nezažili minulý režim. Mezi nimi jsou i katolíci, ti budou paradoxně postiženi za to, že jejich církev kdosi okradl. Přispějí i protestanti, ale největším dílem přispějí
ateisté, protože je jich nejvíc. Dnešní daňoví poplatníci se konfiskace církevního majetku nedopustili, nepodporovali ji, ba ani při tom vůbec nebyli. Jsou v tomto ohledu nevinní.

Jsem dalek toho, abych hlásal, že všechny daně jsou krádež, ale v tomto případě to sedí. Jste-li daňovým poplatníkem, budou vám ukradeny peníze. Pozitivní je aspoň to, že nebudete upáleni. Peníze však musíte nejdříve vydělat, vlastní prací nebo podnikáním. Církev v tomto případě po vás nechce svůj původní majetek – chce váš budoucí majetek, produkt vaší práce. Vlastně chce jakýsi moderní desátek.

 

3.  Co je spravedlivé?

a)  aby všichni občané platili církvi, protože byla kdysi dávno okradena

b)  aby všichni občané platili komukoli, kdo prokáže, že byl okraden

c)  aby nikdo nežádal majetek od bližních

d)  aby církev rozdala svůj majetek chudým

 

Správná odpověď:

Správné jsou všechny odpovědi kromě b).

 

4.  Na co má církev morální právo?

a)  na vymýcení výuky evoluční teorie ze škol

b)  na podíl z naších buducích příjmů (restituce)

c)  na podíl z naších buducích příjmů (desátek)

d)  na robotu na pozemcích vrácených v restituci

e)  na vymítání ďábla u psychiatrických pacientů, u kterých nezabraly léky

f)  na provozování inkvizice

g)  na upalování čarodějnic

h)  na vyvraždění evangelíků a jiných protestantů

 

Správná odpověď  je  b), ale možná trochu i a), případně e). Budoucnost ukáže.